IMG_6508

 

 

 

tehničarke 1

 

Interna je specijalistička disciplina koja se bavi prevencijom, dijagnozom i liječenjem  bolesti koje su posljedica poremećaja rada unutarnjih  organa.  Najčešće su to bolesti uvjetovane poremećajem različitih organa pa je  zato i za njihovo rješavanje potrebno multidisciplinarno znanje, iskustvo i raspoloživa oprema poput rendgenskog aparata i aparata za ultrazvučnu dijagnostiku.

Izbornik