Pretilost u mačke

Pretila mačka  se smatra onom kojoj je tjelesna težina za svega 20% veća od normalne.  Danas je to i najčešći hranidbeni poremećaj  s kojim se svakim danom susrećemo i mi veterinari.  Ako još nastupe i znakovi tada nikako ne smijemo  pojavu zanemariti. Pored toga, stručnjaci s Veterinarskog sveučilišta Cornell u SAD-u  su dokazali da se ne moramo brinuti o privrženosti mačke  kojoj je potrebna dijeta. Uvriježeno je mišljenje da vlasnici suosjećaju s mačkama i ne mare za neophodnu dijetu jer se plaše da će im to njihova ljubimica zamjeriti. Dobro osmišljeno sveučilišno istraživanje je uključilo 47 pretilih mačaka. Naravno, tu su bili i vlasnici koji su morali dovoditi mačke na kontrolu tijekom slijedeća četiri tjedna. Pored ostalih različitih parametara koji su se odnosili na zdravstveno stanje tijekom dijete, pratili su i njihovo ponašanje. Zanimljivo je napomenuti da su mačke na restriktivnoj dijeti bile privrženije, češće su sjedale u krilo vlasniku i prepuštale se predenju. Pretilost i u mačke je vrlo opasna, zato poslušajmo savjet te ako je potrebno uskratimo ljubimici ono što predstavlja opasnost za njeno zdravlje.

Evo i liste bolesti koje mogu uznapredovati u pretile mačke:  dijabetes, artritis, lipidoza jetre, otežano disanje, problemi s kožom, povećana opasnost pri narkozi, bolesti srca.

Izbornik