Ponosni smo što  vam možemo ponuditi  čitav niz kirurških zahvata za vaše ljubimce. O vašem  ljubimcu se s posebnom predanosti   brinemo od pripreme za opraciju pa sve  do  njegovog odlaska kući.

 

kirurgija 3

 

 

IMG_6503

Kirurški zahvati na mekim tkivima


Kirurški zahvati na organima probavnog  sustava – ekstrakcija stranog tijela, kirurško liječenje začepa crijeva,  volvulusa crijeva, invaginacije crijeva, torzije želudca,  hernija

Kirurški zahvati na organima mokraćnog sustava – cistotomija, uklanjanje mokraćnih  kamenaca,  kirurško liječenje  obstrukcije, nefrektomija
Kirurški zahvati na organima spolnog  sustava – orhioektomija, ovariotomija, ovariohisterektomija,  kirurško liječenje  prolapsusa vagine, kirurško liječenje piometre, kirurško liječenje kriptorhizma

Kirurški zahvati u grudnoj šupljini

 

kirurgija 1

 

Onkološki kirurški zahvati
Odstranjivanje tumora mliječnih žlijezda,  odstranjivanje tumora u trbušnoj šupljini, odstranjivanje tumora kože
patohistološka  i citološka dijagnostika tumora

Ortopedski kirurški zahvati

Jednostavne i složene frakture

 

kirurgija 2

 

Ortopedski problemi koljenog zgloba

  • luksacija patele, jednostrana/obostrana
  • ruptura prednjeg križnog ligamenta, parcijalna/kompletna
  • kirurško zbrinjavanje avulzija
  • osteotomija glavice bedrene kosti
  • reparacija zglobne čahure kuka
  • kirurško liječenje ozljeda  zglobova

 

kirurgija

Izbornik